KLUBOVÁ SEKCE


Informace pro členy AMK Český ráj Jičín v AČR


Členské příspěvky 2021

21. 1. 2021 / Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné v loňském roce uspořádat výroční členskou schůzi, tak vás chceme požádat o zaplacení členských poplatků na rok 2021 převodem na bankovní účet AMK Český ráj Jičín v AČR.

V případě, že nemáte možnost provést platbu na bankovní účet, kontaktujte předsedu autoklubu, abyste si dohodli jinou možnost zaplacení členského příspěvku pro rok 2021.

Výše členských příspěvků pro rok 2021:

  • Členský příspěvek za dítě do 18 let věku a za důchodce nad 60 let věku – 100 Kč
  • Členský příspěvek za dospělého – 200 Kč
  • Členský příspěvek za držitele průkazu ZTP – 100 Kč

Platební údaje:

  • Číslo bankovního účtu: 107-9104660207
  • Kód banky: 0100 (Komerční banka)
  • Variabilní symbol: vaše rodné číslo
  • Konstantní symbol: 0308
  • Zpráva pro příjemce: jméno(a) členů, za které jsou členské poplatky hrazeny

Jakmile to opatření dovolí, bude stanoven termín členské schůze.

Výbor AMK Český ráj Jičín v AČRjQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu